Badania potwierdzają – wraz z zastosowaniem aromamarketingu wzrasta poziom optymizmu

Badania potwierdzają – wraz z zastosowaniem aromamarketingu wzrasta poziom optymizmu
Niedawno przeprowadzone badanie dowodzi, że marketing sensoryczny ma istotny wpływ na nastrój klienta. Po zastosowaniu aromamarketingu i audiomarketingu poziom optymizmu znacznie wzrósł u 34% ankietowanych. Celem obserwacji było sprawdzenie, jak efektywne są narzędzia marketingu sensorycznego. 4526 losowo wybranych osób badano pod kątem:
  • oceny nastroju,
  • oceny optymizmu związanego z pobytem w punkcie usługowym,
  • ogólnych wrażeń z wizyty.
Badanie wykonano w jednej z polskich sieci usługowych w kategorii rozrywka. Ankietowanych podzielono na grupę eksperymentalną (poddana działaniu aromamarketingu i audiomarketingu) i kontrolną (nie wykorzystano tych narzędzi marketingu sensorycznego). 34% badanych oceniło swój nastrój jako bardzo dobry. Na ten stan rzeczy miał wpływ zarówno aromamarketing, który tworzy przyjemny klimat, wzmacnia pozytywne doznania i pamięć o miejscu, jak i audiomarketing. Współczynnik optymizmu, czyli w tym wypadku poziom pozytywnych uczuć względem usług, z których się korzysta, wyniósł 18%. Dotyczył on wszystkich grup wiekowych. Warto zaznaczyć, że najwyższy odsetek zadowolonych osób – 22% – odnotowano wśród grupy wiekowej 55+, zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn. Co czwarta osoba (22%) zaznaczyła, że jej wrażenia z wizyty były lepsze niż zwykle.

Napisz komentarz