Jak odczuwają zapachy kobiety, a jak mężczyźni

Jak odczuwają zapachy kobiety, a jak mężczyźni
W pewnych określonych warunkach wrażliwość kobiet na zapachy jest większa niż mężczyzn. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadkach, gdy zapachy działają na nas podprogowo. Wówczas kobiety wykrywają aromaty szybciej niż mężczyźni. Natomiast zapachy bardziej intensywne obie płcie odczuwają jednakowo. Czy istnieją różnice w preferencjach zapachowych między kobietą a mężczyzną? Za podstawę tego pytania niech posłuży teza, że natężenie zapachu i hedoniczna percepcja zapachowa zależą od siebie. Na początku może się wydawać, że te różnice nie są znaczące, pomimo wielu badań przeprowadzonych w tym kierunku. Jaką rolę odgrywa znajomość zapachów w ocenie hedonicznej? Już w 1982 roku Cain udowodnił, że to kobiety lepiej znają zapachy, nie mężczyźni. To również kobiety lepiej nazywają różnorodne wonie. Jednak jak wykazała dokładniejsza analiza, zróżnicowanie to było spowodowane odmiennymi oddziaływaniami kulturowymi. Panie łatwiej identyfikowały aromaty powiązane z kosmetykami i kuchnią, a mężczyźni łatwiej precyzowali zapachy ze środowiska zewnętrznego i z obszaru maszyn. Czy płeć determinuje predyspozycje osobowościowe? Skłonności osobowościowe wpływają na zainteresowanie i uwagę, jaką poświęca się zapachom. Powiązane są ściśle z preferencjami zapachowymi. W pewnym stopniu może je determinować płeć. Osoby cechujące się wzmożoną wrażliwością na zapachy mają lepsze nastawienie do woni i lubią ich więcej niż osoby, które mają stosunek do zapachów obojętny, neutralny. W 1999 roku trójka badaczy (McCauley, Wrześniewski, Rozin) przeanalizowała, jak rozkłada się ilość uwagi poświęcanej zapachom i stopień zainteresowania. Im ktoś wyższy wynik uzyskał, tym większą uwagę przywiązywał do zapachów. Wielkich różnic międzypłciowych nie zaobserwowano. Jednakże kobiety uzyskały minimalnie więcej punktów, a to może oznaczać, że lubią zapachy bardziej niż mężczyźni. Czy kobieca fizjonomia wpływa na predyspozycje węchowe? Kobiecy cykl miesiączkowy wpływa na jej zdolności węchowe. Wrażliwość na zapachy wzrasta w trakcie owulacji, by zmniejszyć się do poziomu męskiego (a nawet niższego) podczas menstruacji. Zapachowe sympatie i antypatie zmieniają się też w czasie ciąży. Naukowe podstawy takiego stanu skupiały się zarówno na pierwszym trymestrze, wokół którego narosło wiele mitów o zapachowej nadwrażliwości, jak i całej ciąży. Panie spodziewające się dziecka wyczuwają zapachy z taką samą intensywnością, co panie niebędące w ciąży. Mdłości, które wywołują specyficzne zapachy, nie powodują zmiany we wrażliwości na zapachy, a psychologiczne nastawienie względem określonego zapachu (tej analizy dokonywali m.in. Bayley i Hummel). Czyli – odmienności zapachowe w trakcie ciąży mają źródło w uwarunkowaniach psychologicznych, a nie fizjologicznych. Wzmożone podejście emocjonalne do błogosławionego stanu i otoczka kulturowa mogą rzutować na inne w tym okresie preferencje zapachowe.

Napisz komentarz