Dlaczego powinieneś wdrożyć w swoją strategię marketingową aromatyzację

Dlaczego powinieneś wdrożyć w swoją strategię marketingową aromatyzację
Marketing zapachowy wykorzystuje wpływ zapachów na zachowania konsumenckie. Zapachy relaksują klientów, a Tobie dają pewność, że pobyt w Twoim lokalu/sklepie/kawiarni/hotelu jest dla gościa przyjemnym doświadczeniem. Badania potwierdzają skuteczność zapachów Wiele badań naukowych potwierdziło potężny wpływ zapachów na zachowania konsumentów. Zapachy oddziałują na klientów natychmiastowo, gdyż są bezpośrednio związane z układem limbicznym w mózgu (odpowiada on za ludzkie wspomnienia i emocje). Z tego też powodu zapachy wykraczają poza nasze racjonalne postrzeganie i ostatecznie wpływają na nasze emocje . Warto angażować więcej niż jeden zmysł Martin Lindstrom udokumentował fakt, że świadomość marki wzrasta u odbiorców o 30 %, gdy angażuje się więcej niż jeden zmysł. Ta sama świadomość wzrasta aż o 70 %, gdy z treścią marki zintegrowane są trzy zmysły. Aromatyzacja jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych Okazuje się, że firmy, które przeznaczyły środki finansowe na aromatyzację, odnotowały duże zwroty z tej inwestycji. Mając ten fakt na względzie, wiele znanych marek stawia na zapach a rozprasza przyjemne aromaty w różnych punktach kontaktu s klienty. Marketing zapachowy może być Twoim najskuteczniejszym narzędziem marketingowym. Wystarczy przyjrzeć się wielu korzyściom:
  • poprawa doświadczeń klientów,
  • wzrost przychodów firmy,
  • wzrost czasu, jaki klienci poświęcają na pobyt w lokalu,
  • większa lojalność wobec marki,
  • akcent na jakość produktów,
  • przewaga nad konkurencją.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Wishlist Products

You have no items in wishlist.