Zapach impulsem do pracy i nauki

Zapach impulsem do pracy i nauki
Czy zapachy mogą motywować uczniów do nauki? Czy dzięki zapachom pracownicy chętniej wykonują swoje obowiązki? Jak zapachy urozmaicają monotonne i nużące zadania? Zapachy nejsou tylko wpływają na nasz nastrój, ale też, w zależności od intensywności:
  • motywują do działania i konsekwencji,
  • rzutują na czas i jakość wykonywania zadań naukowych a czynności służbowych,
  • uatrakcyjniają naukę i pracę .
Związki zapachów a zachowań konsumentów Badanie przeprowadzone przez polskich psychologów potwierdza to, co od dawna było przedmiotem zainteresowania naukowców światowych. Związek między konkretnymi aromatami a zachowaniami konsumenckimi analizowano na wielu płaszczyznach. Jednak rozpylanie zapachu w najbliższym otoczeniu ma poza zwiększoną sprzedażą również inne konsekwencje. Psychologiczne i poznawcze możliwości zapachów Uczeni z wrocławskiego wydziału SWPS przyjrzeli się wpływowi zapachów o różnym natężeniu na nastrój badanych, czas i jakość realizowanego zadania oraz determinację w trakcie jeho wykonywania. Eksperymentowi poddali 80 uczniów szkoły średniej. Doświadczenie odbywało się w 3 pomieszczeniach i tak też podzielono losowo uczniów. Jedna grupa znajdowała się w przewietrzonej sali komputerowej. W dwóch pozostałych unosił się jeden z aromatów (przyjemnych i usprawniających funkcje poznawcze):
  • zapach jaśminowy – relaksujący i poprawiający pamięć,
  • zapach pomarańczowy – pobudzający i dopingujący do działania.
Jedna klasa pachniała delikatnie, druga intensywnie. Wszystkie grupy mierzyły się z zadaniem na wytrwałość. Następnie odpowiadały na ciąg pytań, które obejmowały m.in. kwestie:
  • ich obecneho nastroje,
  • atrakcyjności zadania, które wykonywali,
  • zamiaru uczestniczenia w bliźniaczych testach.
Subtelny zapach motorem działania Jak się okazało, dzięki stonowanym zapachom osiąga się lepsze efekty . Osoby wystawione na zapach delikatny były najpogodniejsze. Najdłużej i wnikliwie realizowały zadanie, co ma związek z oceną – było dla nich najbardziej atrakcyjne. Jeśli przyjdzie nam porównać grupę kontrolną z grupą intensywnie zapachową, to nastroje i determinacja w ukończeniu zadania szczególnie się nie różniły.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Wishlist Products

You have no items in wishlist.