Zmysł węchu a starzejąca się populacja

Zmysł węchu a starzejąca się populacja

Węch u starzejącej się populacji jest istotnym czynnikiem składowym ogólnego zdrowia. Co znaczące, kobiety, których powonienie gorzej funkcjonuje, są mniej aktywne społecznie i mają węższe grono znajomych.

Na łamach magazynu „Scientific Reports” badacze opublikowali tezę, w której dowodzą, że starsze kobiety z gorszym węchem rzadziej się udzielają w społeczeństwie niż ich rówieśniczki z prawidłowym powonienie

Węch kluczowym aspektem zdrowia ogólnego

Johan Lundstrom ze střediska Monell Chemical Senses Center, který je nyní populární. I nie chodzi tylko o ogólny stan zdrowia, ale też o związki z zachowaniem społecznym. Aż 20% amerykańskich obywateli po 50. roku życia ma słabszy węch. Chcąc poprawić jakość życia na starość, trzeba zrozumieć, w jakich relacjach pozostaje powonienie z zachowaniem społecznym.

Powonienie a życie towarzyskie osób starszych Naukowcy korzystali z danych zebranych z badań amerykańskiego społeczeństwa (opierali się na raporcie National Social Lilfe, Health and Aging Project). Ustalili, że bogatsze życie towarzyskie prowadzą kobiety w podeszłym wieku, które mają lepsze wyniki w testach rozpoznawania zapachów. Panie z zaburzonym bądź osłabionym węchem mają mniej przyjaciół i rzadko udzielają się towarzysko. Co ciekawe, badacze nie znaleźli powiązań między powonieniem a aktywnością społeczną mężczyzn. Nie wiadomo też, w jaki sposób jakość węchu rzutuje na życie towarzyskie młodszych kobiet.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Wishlist Products

You have no items in wishlist.