Title Image

Blog

Efektywność wykorzystania energii w rzeczywistych zastosowaniach: Daikin jest liderem w dziedzinie sprawności sezonowej

07:39 16 lutego in Nowości
0

 

Sprawność sezonowa: miara prawdziwej efektywności w rzeczywistych warunkach

 

SPRAWNOŚĆ SEZONOWA: MIARA PRAWDZIWEJ EFEKTYWNOŚCI W RZECZYWISTYCH WARUNKACH

Takie problemy środowiskowe, jak globalne ocieplenie i zmniejszające się zapasy paliw kopalnych spowodowały uświadomienie konieczności opracowania bardziej efektywnych systemów sterowania klimatem. Wyraża się to w przyjęciu agresywnych europejskich celów środowiskowych, jakie mają być zrealizowane do roku 2020, określanych powszechnie jako “cele 20-20-20”. Aby można było skutecznie realizować te cele, Europa wprowadziła również wymaganie bardziej realistycznych pomiarów rzeczywistej efektywności systemów: tak zwanej “Efektywności sezonowej”.
Tak więc pomiary efektywności sezonowej dla systemów klimatyzacji, wyróżniają te konstrukcje, które oferują optymalizowanie rzeczywistej efektywności w warunkach częściowych obciążeń, uwzględniając całkowite zużycie energii, łącznie z tak zwanymi pomocniczymi trybami pracy, w ciągu całego sezonu chłodzenia.

PORTFOLIO PRODUKTÓW SKY AIR SEASONAL EFFICIENCY

Linie produktów Sky Air Seasonal Efficiency oferują dwie ścieżki sprawności sezonowej: Seasonal Smart dla najwyższej sprawności sezonowej oraz Seasonal Classic dla zastosowań wymagających mniejszej elastyczności. Obie linie agregatów zewnętrznych oferują poprawę o ponad 40%* w porównaniu z obecnymi systemami Sky Air.
*Wartości współczynnika sprawności sezowej (SEER) dla FCQHG100F + RZQG100L7V1 w porównaniu z poprzednimi wartościami SEER dla FCQH100D + RZQ100D9V1
A pełna gama jednostek wewnętrznych obsługiwanych przez oba systemy zapewnia, że każde rozwiązanie stanowi logiczny wybór dla właścicieli małych przedsiębiorstw, wykazujących troskę o oszczędność i ochronę środowiska. Opcje jednostek wewnętrznych obejmują nową kasetę z nawiewem obwodowym, sufitowe jednostki kanałowe, kasetę podstropową, model przypodłogowy oraz model naścienny.
Aby uzyskać więcej informacji na temat linii produktów Sky Air Seasonal Smart oraz Seasonal Efficiency firmy Daikin, odwiedź witrynę www.daikin.pl