Title Image

Blog

Zmiany prawne od 1.01.2013

10:00 13 grudnia in Nowości
0

Zmiany prawne w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.20113 Dyrektyw Unii Europejskiej : 2009/125/EC. Eco design, 2010/30/EU Energy Labeling of air conditioning

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.20113 Dyrektyw Unii Europejskiej

2009/125/EC . Eco design, 

2010/30/EU . Energy Labeling of air conditioning.

 

Informujemy, że zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2013. Daikin Airconditioning Poland będzie dystrybuował znormalizowane dane, oferowanych produktów marki DAIKIN  objętych nowymi przepisami. 

 

Wyjaśnienie wymaganych zmian przesyłamy w załączonym liście informacyjnym.

Szanowni Państwo,

 

W związku z faktem, iż postanowienia  Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2010/30/EU, dotyczące sposobu oznakowania  oraz informowania o parametrach technicznych, a w szczególności sezonowej efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych, stają się obligatoryjne z dniem  01.01.2013roku chcielibyśmy  wyjaśnić iż,

 

 1. Dyrektywa dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych o wydajnościach do 12kW,
 2. Dyrektywa określa konieczność  oznaczenia dla w/w urządzeń następujących parametrów
 • Klasy energetycznej
 • SEER/SCOP
 • Wydajności w punkcie projektowym Pdesign  dla chłodzenia i grzania
 • Rocznego zużycia energii  dla trybu chłodzenia  i grzania
 • Strefy klimatycznej dla chłodzenia i grzania (umiarkowany/chłodny/ ciepły)
 • Moc akustyczną jednostki zewnętrznej
 • Rodzaj/nazwę czynnika chłodniczego
 • Wartość GWP dla zastosowanego czynnika (GWP – Global Warming Potential  – współczynnik określający stopień zagrożenia dla środowiska w porównaniu do CO2)


Dlatego też informujemy, iż dniem 01.01.2013 firma DAIKIN oznaczać będzie swoje produkty, objęte w/w dyrektywą;  tj.  urządzenia klimatyzacyjne z typoszeregu SPLIT i SKY AIR, zgodnie z jej wymogami, poprzez

 • Nowe etykiety energetyczne dla urządzeń zewnętrznych
 • Nowe tabele danych technicznych dla kombinacji urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Które dostępne będą na naszej stronie internetowej : www.daikin.pl

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż zmiany dotyczą

 1. Etykiet energetycznych– dla urządzeń nowych wprowadzanych do obrotu oraz urządzeń wykorzystywanych w salonach wystawowych.
 2. Materiałów reklamowych, zawierających informacje o wydajnościach i efektywnościach oraz cenach  urządzeń – w zakresie określenia klasy energetycznej urządzeń.
 3. Informacyjnych paneli wystawowych– w zakresie określenia klasy energetycznej urządzeń.
 4. Stron internetowych zawierających dane techniczne urządzeń – w pełnym zakresie.
 5. Katalogów produktowych;  komercyjnych i technicznych – w pełnym zakresie.

 

W związku z powyższym prosimy o ich aktualizację zgodnie z informacjami dostępnymi od 01.01.2013 na naszej stronie internetowej.