Title Image

Marketing zapachowy – świadomy czy nieświadomy…

19:36 17 grudnia in Aromatyzacja
1

Często marketing zapachowy jest uważany za jedynie wisienkę do marketingowego tortu. Bez niego komunikacja z klientem się nie zawali, i słusznie. Jednakże warto budować tak komunikację z klientem, by działała na każdym polu – zarówno werbalnie, świadomie, jak i niewerbalnie, nieświadomie.

Tags: