Title Image

Nasze usługi serwisowe

Profesjonalny serwis

Serwis HellCold

Konserwacja i stała opieka serwisowa nad instalacją klimatyzacyjną, wentylacyjną lub chłodniczą to jedyny i najpewniejszy sposób na to, by wdrożone systemy pracowały bez zarzutu przez wiele lat. Dbając o instalacje wydłużamy ich żywotność, a także zapewniamy niezmienne parametry ich pracy.

Systematycznie konserwowane urządzenia to czyste, dobrej jakości powietrze i znakomity stan techniczny całej instalacji. To także znaczna oszczędność, ponieważ dzięki przeglądom skutecznie zapobiegamy awariom i zapewniamy nieprzerwaną pracę systemu.  Regularne przeglądy klimatyzatorów zapewniają maksymalną wydajność chłodniczą.

View More
qode interactive strata

Zakres prowadzonych przez HellCold prac serwisowych obejmuje:

Rekomendujemy dokonywanie przeglądów urządzeń dwa razy do roku, a w przypadku niekorzystnego środowiska dla pracy– co trzy miesiące

Zalety umów serwisowych

mowa serwisowa z HellCold zapewnia Państwu niższe koszty obsługi, a także błyskawiczną reakcję w nagłych sytuacjach.

Umowa może dotyczyć zarówno systemów wdrożonych przez HellCold, jak i już funkcjonujących u Państwa instalacji.

 • regularna opieka – dzięki okresowym przeglądom, testom i kontrolom – zapobiega ona problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy
 • archiwizacja serwisu – sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i instalacji, ułatwiające określenie przyczyn problemów z urządzeniami i minimalizujące czas potrzebny na przywrócenie pełnej sprawności,
 • dostęp do Panelu Klienta z harmonogramem przeglądów serwisowych on-line,
 • szybkość serwisu – na miejsce usterki zostaje wysłany serwisant i przeprowadza naprawę
 • znacznie krótszy czas napraw i obniżenie ich kosztów,
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii,
 • telefoniczne wsparcie techniczne – porady i wskazówki przez telefon.
View More

Zakres prowadzonych przez HellCold prac serwisowych obejmuje:

 • pomiar i regulację ciśnienia freonu – oraz jego uzupełnianie,
 • czyszczenie filtrów,
 • pomiar sprawności elektrycznej,
 • pomiar wydajności chłodniczej,
 • sprawdzanie szczelności układu,
 • test pracy urządzenia – pomiary temperatury

Rekomendujemy dokonywanie przeglądów urządzeń dwa razy do roku, a w przypadku niekorzystnego środowiska dla pracy klimatyzatora – co trzy miesiące

Web Development

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

qode interactive strata

Web Development

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

qode interactive strata

Customer Support

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Customer Support

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Nasze realizacje