Title Image

Blog

Swegon – Certyfikat Passive House Institute dla central GOLD RX

12:23 28 września in Nowości
0

Wysoki odzysk energii cieplnej oraz wysoka efektywność energetyczna central klimatyzacyjnych z wymiennikiem rotacyjnym – GOLD RX, zadecydowały o tym, że uzyskały one certyfikat Passive House Institute.

Instytut Budownictwa Pasywnego (Passive House Institute ) to niezależny instytut badawczy, który odegrał kluczową rolę w rozwoju koncepcji budownictwa pasywnego na przestrzeni ostatnich 20 lat. Obiekt ubiegający się o status budynku pasywnego, musi być wykonany z najlepszej jakości komponentów budowlanych. Spełniając wszystkie wymogi Instytutu, centrale GOLD RX udowodniły swoją wysoką efektywność energetyczną stając się certyfikowanym komponentem dla budowy domów pasywnych.

Instytut certyfikował centrale GOLD RX łącznie w 12 wielkościach (04-35, 50) do maksymalnego przepływu powietrza – 9000 m3/h. Jest to pierwszy w historii Passive House Institute certyfikat przyznany centralom dla dużych przepływów powietrza

za pomocą Swegon – Certyfikat Passive House Institute dla central GOLD RX.