Title Image

Energia odnawialne Tag

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma | Technologia | Daikin

06 kwietnia in Nowości

CO TO JEST HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA? Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma łączy w sobie technologię pompy ciepła powietrze-woda z technologią skraplania gazu, szukając optymalnie najbardziej ekonomicznego trybu pracy. Osiąga najwyższe rezultaty wydajności grzewczej wyższe nawet do 35%, dzięki inteligentnemu porówaniu takich parametrów jak koszty energii (energia...

Swegon – Certyfikat Passive House Institute dla central GOLD RX

28 września in Nowości

Wysoki odzysk energii cieplnej oraz wysoka efektywność energetyczna central klimatyzacyjnych z wymiennikiem rotacyjnym - GOLD RX, zadecydowały o tym, że uzyskały one certyfikat Passive House Institute. Instytut Budownictwa Pasywnego (Passive House Institute ) to niezależny instytut badawczy, który odegrał kluczową rolę w rozwoju koncepcji budownictwa pasywnego...