Title Image

Za nosem do celu/sukcesu

20:09 25 listopada in Aromatyzacja
1

Czy wpływ zapachu na nasze zachowanie można badać? Czy jest jakiś sposób, by odnieść koszty marketingu zapachowego do korzyści, jakie daje? Jak najbardziej tak, są metody badania efektywności zastosowania zapachu w komunikacji z klientami. Dla przykładu IFF (International Flavors and Fragrances Inc) od lat przeprowadza badania i ulepsza metodologię oceny zapachów oraz ich wpływu na emocje, czyli również i zachowanie konsumenckie. Stephen Warrenburg opracował metodę zwaną Mood Mapping, która polega na mierzeniu nastrojów i asocjacji powstałych pod wpływem zapachów [Warrenburg, 1999]. W kombinacji z badaniami konsumenckimi dotyczącymi oceny zapachu lub gotowego produktu zapachowego, takiego jak kompozycja zapachowa użyta do marketingu zapachowego, można uzyskać wartościowe badania mówiące o efekcie dopasowania zapachu do celu czy do nastroju, jaki miał być stworzony pod wpływem zapachu, czy też wizerunku marki/produktu po wprowadzeniu komunikacji zapachowej. Dodatkowo są możliwe brytyjskie badania Best-Worse Scaling, które polegają na tym, że respondenci nie są pytani wprost, czy lubią zapach lub czy im się on z czymś kojarzy, ale poprzez serię pytań dotyczących cech zapachu i nanoszenia odpowiedzi na skale – lepiej pasująca cecha do zapachu kontra gorzej pasująca – można mieć rzetelne wyniki badania czegoś co wydaje nam się niemierzalne – marketingu zapachowego w kontekście konkretnej kampanii czy komunikacji marketingowej.

Zatem nie ma co zastanawiać się nad możliwościami wykorzystania zapachów w komunikacji z klientami, ale wykorzystać moment i być jednym z niewielu, unikalnym produktem na polskim rynku.

 

Tags: