Czym jest marketing zapachowy

Czym jest marketing zapachowy
Marketing zapachowy jest techniką, która nadaje jego tradycyjnej postaci nowy, sensoryczny charakter. Obraz i dźwięk zostają uzupełnione o spersonalizowany zapach.

Rola zapachu

Technika marketingu zapachowego oparta jest na badaniach wykazujących, że dzięki angażowaniu więcej niż pięciu zmysłów interakcja konsumenta z produktem jest pełniejsza. Przez to jest on w stanie zachować w pamięci przekazane informacje. Zapach pomaga mu nawiązać emocjonalną więź z konkretnym wyrobem czy marką, ukształtować o nich przychylną opinię, a nawet podświadomie wpłynąć na decyzję o zakupie.

Na bogato

Obserwacje zachowań konsumenckich wykazały, że zapach może pozytywnie rzutować na odbiór kupującego i zwiększyć wartość produktu. Stosowanie przyjemnych aromatów wydaje się przekonywać nabywców, że towar pochodzi z wyższej półki. Właściciele firm „zwabiają” ich na poczucie dobrobytu.

Miejsce zapachu

Zapach nie musi być „przytwierdzony” do produktu na stałe, a unosić się delikatnie w powietrzu. Droga podania może być różna, jednak efekt zawsze będzie ten sam – intensyfikacja ogólnego postrzegania i przekonanie klienta, że dostaje więcej za swoje pieniądze.

Początki

Firmy zaczęły wdrażać marketing zapachowy już w latach 90. XX wieku. Pomimo świadomości, że taka forma wzmocni doświadczenia kupujących, trudno było im określić prawdziwą wartość zapachowej techniki oraz wprowadzić ją w adekwatny sposób. To ciągle wzrok i słuch wiodły prym i cieszyły się największą akceptacją.

Z duchem postępu

Standardowo marketing obejmował dźwięk i obraz, czyli aktywność wykazywały dwa podstawowe zmysły. Na przykład reklamy w celu nadania informacji przywiązywały wagę do tego, co klient może zobaczyć i usłyszeć. Historia pokazuje, że ta konstrukcja dobrze spełniała swoją rolę, jednak rewolucja techniczna XXI wieku wprowadziła istotne zmiany. Postęp technologiczny wywarł wpływ na nabywców, którzy od teraz mają większą świadomość konsumpcjonizmu, nie są już tak skrępowanym audytorium i otwierają się na całkiem nowe media. Tu zaczynają działać marketerzy. Szukają nowych sposobów na przyciągnięcie konsumenta. Idealnym rozwiązaniem jest właśnie marketing zapachowy, gdyż to zmysł powonienia jest najsilniejszy i najefektywniejszy we wzmacnianiu wzajemnych relacji między przedsiębiorstwami a ich odbiorcami.

Napisz komentarz