Serwis HellCold


Konserwacja i stała opieka serwisowa nad instalacją klimatyzacyjną, wentylacyjną lub chłodniczą to jedyny i najpewniejszy sposób na to, by wdrożone systemy pracowały bez zarzutu przez wiele lat. Dbając o instalacje wydłużamy ich żywotność, a także zapewniamy niezmienne parametry ich pracy.

Systematycznie konserwowane urządzenia to czyste, dobrej jakości powietrze i znakomity stan techniczny całej instalacji. To także znaczna oszczędność, ponieważ dzięki przeglądom skutecznie zapobiegamy awariom i zapewniamy nieprzerwaną pracę systemu. Regularne przeglądy klimatyzatorów zapewniają maksymalną wydajność chłodniczą.3>

Zakres prac
serwisowych Hellcold:


Aby cieszyć się wszystkimi zaletami klimatyzacji należy zadbać o kilka podstawowych zasad dotyczących eksploatacji tych urządzeń.

Podstawowe prace serwisowe polegają na odgrzybieniu, oczyszczeniu skraplacza i filtrów oraz sprawdzeniu ciśnienia w układzie. Klimatyzację powinno czyścić się regularnie z wielu powodów dlatego rekomendujemy dokonywanie przeglądów urządzeń dwa razy do roku.

W przypadku niekorzystnego środowiska pracy-co trzy miesiące. Brak regularnego serwisowania może doprowadzić do awarii klimatyzacji.

Zalety umów serwisowych


Umowa serwisowa z HellCold zapewnia Państwu niższe koszty obsługi, a także błyskawiczną reakcję w nagłych sytuacjach. Jej przedmiotem mogą być zarówno systemy wdrożone przez HellCold, jak i już funkcjonujące u Państwa instalacje.

Umowa z nami to przede wszystkim:

• regularna opieka – dzięki okresowym przeglądom, testom i kontrolom – zapobiega ona problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy

• archiwizacja serwisu – sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i instalacji, ułatwiające określenie przyczyn problemów z urządzeniami i minimalizujące czas potrzebny na przywrócenie pełnej sprawności,

• dostęp do Panelu Klienta z harmonogramem przeglądów serwisowych on-line,

• dostęp do najnowocześniejszych technologii,

• telefoniczne wsparcie techniczne – porady i wskazówki przez telefon.