Projekt BIM

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami projektowymi z branży
architektonicznej. Zapewniamy kompleksowe usługi przygotowania
dokumentacji na potrzeby projektów i wspieramy Państwa wiedzą
o profesjonalnym przygotowaniu instalacji.

Opracowujemy Projekty
Techniczne Branżowe
w zakresie:

- Instalacji wentylacji mechanicznej
- Instalacji układów klimatyzacyjnych
- Instalacji filtrowentylacyjnych
- Instalacji systemów Inteligentnego Domu.