Współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami projektowymi z branży architektonicznej. Zapewniamy kompleksowe usługi przygotowania dokumentacji na potrzeby projektów i wspieramy Państwa wiedzą o profesjonalnym przygotowaniu instalacji.Opracowujemy Projekty
Techniczne Branżowe
w zakresie:

- Instalacji wentylacji mechanicznej
- Instalacji układów klimatyzacyjnych
- Instalacji filtrowentylacyjnych
- Instalacji systemów Inteligentnego Domu.

Inżynierowie HellCold

posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji dla różnego typu inwestycji. Prawidłowo zaprojektowane instalacje zwiększają wartość inwestycji, a także chronią przed nieprzewidzianymi komplikacjami i awariami po oddaniu budynku do użytku.Gwarantujemy Państwu

stuprocentową terminowość i projekty w pełni zgodne z najlepszymi praktykami w naszej branży. Standardem są u nas rozwiązania oparte o wykorzystanie energii odnawialnej, w pełni zgodne z wymogami przepisów dot. efektywności energetycznej budynków.