Kontakt

Siedziba główna:

Dział Wentylacji, Klimatyzacji i Aromatyzacji
HellCold spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zofii Kossak 98 43-436, Górki Wielkie, Polska
biuro@hellcold.pl
Tel: +48 33 85 13 795
Fax: +48 33 85 13 797