Perfumowane ołówki a oceny studentów

Perfumowane ołówki a oceny studentów
Udokumentowane – im częściej studenci używali zapachowych ołówków, tym większą średnią ocen uzyskiwali. Na Uniwersytecie Wheeling Jesuit w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono siedmiotygodniowy eksperyment. Na początku roku akademickiego na wydziale psychologii rozdano studentom pierwszego roku ołówki o zapachu mięty. Następnie studenci mieli odpowiedzieć na pytanie, jak często tych ołówków używali. Ci, którzy kilka razy w tygodniu pisali perfumowanymi ołówkami osiągnęli średnią ocen 3.2. Ci, którzy używali ołówków kilka razy w miesiącu mieli średnią ocen 2.4. Z kolei średnia nota u osób, które w ogóle nie posługiwały się zapachowymi ołówkami wyniosła 2.1. Profesor psychologii, dr Bryan Raudenbush, który koordynował te badania, wnioskował, że wpływ na lepsze stopnie miał raczej specyficzny zapach mięty niż obecność jakiegokolwiek zapachu w ogóle. Mięta zwiększała koncentrację. Studenci byli bardziej skupieni i dzięki temu wydajniej się uczyli.

Napisz komentarz