Różnice w postrzeganiu zapachów

Różnice w postrzeganiu zapachów
Badacze z Ośrodka Monell Chemical Senses w Stanach Zjednoczonych odkryli blisko 30% zmienność w receptorach węchowych pomiędzy dwoma różnymi osobami. Różnice rzutują na sposób, w jaki ludzie odbierają intensywność i przyjemny charakter woni. Ludzie mają 400 wyspecjalizowanych czujników zapachowych, zwanych węchowymi receptorami białkowymi. Na 400 receptorów każdej z dwóch losowo wybranych osób 140 będzie się od siebie różnić. Dodatkowo, żeby uczynić ten rezultat jeszcze bardziej skomplikowanym, wśród tych 400 receptorów są warianty i każdy wariant reaguje inaczej. Dlatego niemal każda osoba postrzega zapachy inaczej.

Napisz komentarz