Zapach zdradzi Ci czyjś wiek

Zapach zdradzi Ci czyjś wiek
Czy dzięki zapachowi, jaki wydziela konkretna osoba jesteśmy w stanie określić jej wiek? Czy jeden wdech wystarczy? Czy to ludzie starsi pachną najbrzydziej? Nie musisz widzieć danej osoby, by stwierdzić, czy jest młoda, w średnim wieku czy starsza. Badacze odkryli, że człowiek podświadomie potrafi na podstawie zapachu określić wiek danej osoby, a nawet jej osobowość. Ludzie, podobnie jak zwierzęta, prawdopodobnie nauczyli się identyfikować cechy, jak wiek i choroba dzięki zapachowi. Zwierzęta korzystają z tej umiejętności, by dobrać taką partnerkę, która urodzi zdrowe potomstwo. Człowiek nie tylko wybiera sobie odpowiedniego partnera w interesującym go wieku, ale również potrafi na podstawie zapachu ocenić jego usposobienie. Jak przebiegało doświadczenie? Naukowcy z Monell Chemical Senses Centre w Filadelfii przeprowadzili badania nad zdolnością węchu do wykrywania wieku. Zebrali serię próbek od 3 grup liczących od 12 do 16 dawców. Grupa najmłodsza obejmowała osoby w wieku od 20 do 30 lat, grupa ludzi w średnim wieku od 45 do 55 lat, a najstarsza mieściła się w przedziale od 75 do 95. Ochotnicy założyli specjalne koszulki dopasowane w pachach. Spali w nich 5 nocy. Po tym okresie fragmenty tkaniny spod pach umieszczono w szklanych słoikach. Następnie poproszono grono 41 osób w wieku między 20 a 30 lat, aby powąchali dwa słoje w tym samym czasie i stwierdzili, która próbka była starsza. Mieli też ocenić, jak mocny i nieprzyjemny jest każdy z zapachów. Czym zaowocował eksperyment? Trafność typowań uczestników była niemal bezbłędna. Gdy wąchali próbki, celnie przyporządkowywali badanych do właściwej kategorii wiekowej. Zdaniem naukowców dzieje się tak, gdyż wszyscy znają zapach starszych osób. W opozycji właśnie do tego zapachu staje woń ludzi młodszych. Zaskakiwać może fakt, że najmniej przyjemnym zapachem nie okazał się ten pochodzący od najstarszych uczestników eskperymentu. Owszem, woń starszych była najwyraźniejsza, jednak oceniono ją jako neutralną i mniej intensywną od zapachu ludzi młodych. To najmłodsi wiekiem mieli najbardziej nieprzyjemną woń.

Napisz komentarz